logo Vlieg Dienstverleners 
Vlieg Dienstverleners B.V. - Amsterdam
Dé dienst voor schoonmaak in Nederland
Tel: 020 - 66 99 983 | Fax: 020 - 66 97 487
GSM: 06 2951 3595 | Mail: info@vlieg-dienstverleners.nl
middelen schoonmaak
Schoonmaak sanitair
ramen wassen
Vloeren moppen
ramen wassen

Communicatie

De opdracht voor schoonmaak van uw bedrijf, kantoor, school, of wat voor object dan ook is bij ons in goede handen. Er zijn periodiek evaluaties zodat u uw wensen kenbaar kunt maken of de opdracht bij kan stellen

Vlieg Dienstverleners B.V. is een bedrijf met korte communicatielijnen zodat u altijd snel en adequaat geholpen en/of geadviseerd wordt Wij hechten veel belang aan een goed gestructureerd overleg met de opdrachtgever. Het doel hiervan is uw verwachtingen goed te kennen en te weten hoe de subjectieve schoonmaakkwaliteit ervaren wordt. Aangezien de beleving van kwaliteit van persoon tot persoon verschilt, kunnen wij u op deze manier naar tevredenheid tot dienst zijn. In grote lijnen ziet het communicatieschema er als volgt uit:

Dagelijks

De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken berust bij onze medewerkers. Hij/zij fungeert dus als eerste aanspreekpunt Omdat schoonmaakwerkzaamheden veelal buiten de kantooruren verricht worden maken wij gebruik van het logboek als communicatiemiddel. Hierin kunnen eventuele opmerkingen, te ondernemen acties e.d. vermeldt worden. Onze medewerkers. zijn verplicht dagelijks voorafgaand aan hun werkzaamheden dit logboek in te zien. Na afloop van de werkzaamheden dienen zij het logboek af te tekenen voor akkoord voor de uitgevoerde werkzaamheden.

Vijfmaal per jaar evaluatiegesprek

Tussen de door de opdrachtgever aangestelde functionaris en de functionaris van Vlieg Dienstverleners vindt er vijfmaal per jaar een bespreking plaats. Hiervan wordt een verslag gemaakt, dat ook aan de opdrachtgever verstrekt wordt.

Halfjaarlijks

Op basis: van de kwaliteitsrapportages vindt er elk halfjaar overleg plaats tussen de opdrachtgever en de functionaris van Vlieg Dienstverleners B.V. Hierbij komt de totale voortgang van het schoonmaakonderhoud aan de orde, zowel op operationeel als op functioneel gebied.

(Uiteraard kan hiervan, indien gewenst, afgeweken worden)